възможност

възможност
същ. - начин, средство, способ, сгода, метода, прийом, леснота
същ. - вероятност, изглед, шанс, удобен случай, случай, сигурност, евентуалност
същ. - място, почва, повод, причина
същ. - надежда
същ. - обсег, сфера, обхват, компетенция, компетентност
същ. - опасност, риск

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • давам възможност — словосъч. позволявам, разрешавам словосъч. давам, допускам, допущам, приемам, дозволявам словосъч. понясам, търпя, толерирам, давам съгласие, давам разрешение словосъч. упълномощавам, оторизирам словосъч. давам право …   Български синонимен речник

  • даващ възможност — словосъч. възприемчив, податлив, допускащ, позволяващ, схватлив, съобразителен, с остър ум …   Български синонимен речник

  • друга възможност — словосъч. алтернатива, избор …   Български синонимен речник

  • Albena Bakratcheva — ( bg. Албена Бакрачева) (born 3 July 1961) is a Bulgarian Americanist [ [http://thoreau.eserver.org/naming.html The Thoreau Reader] ] [ [http://www.erunsmagazine.com/?rq=page artid=57 eRUNSMAGAZINE.COM, Issue 62, October, 2007] ] , best known for …   Wikipedia

  • алтернатива — същ. дилема, или или, двоякост, двойственост, редуване същ. избор, друга възможност …   Български синонимен речник

  • вероятност — същ. сигурност, възможност, предположение, допустимост, хипотеза, евентуалност, шанс, изглед същ. надежда същ. опасност, риск същ. увереност, очевидност …   Български синонимен речник

  • възприемчив — прил. схватлив, впечатлителен, досетлив, догадлив, прозорлив, умен, внимателен, податлив, чувствителен прил. допускащ, позволяващ, даващ възможност, съобразителен, с остър ум …   Български синонимен речник

  • давам право — словосъч. давам възможност, позволявам, упълномощавам словосъч. възлагам, натговарвам, поръчвам …   Български синонимен речник

  • допускам — гл. допущам, понасям, търпя, позволявам, давам, не забранявам, не запрещавам, давам възможност, разрешавам гл. предполагам, вярвам, приемам, мисля, считам, смятам, презумирам, подозирам гл. толерирам гл. вземам за дадено гл. признавам, възприемам …   Български синонимен речник

  • допускащ — гл. възприемчив, податлив, позволяващ, даващ възможност, схватлив, съобразителен, с остър ум …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”